WARMTEPOMP BUSINESS DAY

BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN WORDEN NIET GOED GEÏNFORMEERD

Specialisten spreken elkaar vaak tegen in hun adviezen aan bedrijven en consumenten. De overstap naar duurzame warmte betekent gas en co2 reductie, maar een stijging van het stroomverbruik. Wordt gas wel echt duurder, welke subsidies zijn beschikbaar en hoe worden f-gassen verduurzaamd? Deze en vele andere vragen worden beantwoord tijdens de Warmtepomp Business Day. Tijdens de Warmtepomp Business Day wordt het Nationaal Warmtepomp Jaarrapport 2018 gepresenteerd.

AANMELDEN

Het programma is gericht op de Nederlandse én Internationale markt. Alleen op het jaarlijkse Warmtepomp Business Day ontmoet je de gehele top van de Nederlandse Warmtepompsector en ben je in één dag weer helemaal op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen. De Warmtepomp Business Day in een notendop:

  • Markttrends: geïnstalleerd vermogen, prijzen;
  • Beleid & Politiek: subsidies en stimuleringsmaatregelen, f-gassen en gwp;
  • Techniek: techniek en rendementstrends voor de gebouwde omgeving, utiliteit en industrie;

Volgens voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord Ed Nijpels zijn de marktrapporten
van Good! “onmisbaar” en zou “iedere sector een dergelijk marktrapport moeten hebben”.

PROGRAMMA
2018-09-26
12:00
Inloop met Lunch
13:00
Welkomstwoord
13:10
Presentatie Nationaal Warmtepomp Trendrapport
Rolf Heynen
directeur Good!
13:35
Verduurzamen van warmte
Diederik Samsom
voorzitter tafel gebouwde omgeving Energieakkoord
13:55
Marktgroei en – trends Warmtepompen
Frank Agterberg
Voorzitter DHPA en BodemEnergieNL
14:15
Warmtepompen: subsidie en regelgeving (f-gassen en gwp)
Tomas Olejniczak
RVO adviseur duurzame warmte
14:35
Koffie break
15:05
Gebouwde omgeving: toekomstige rendementen, esthetiek, geluid en trends
prof. ir. Wim Zeiler
Technische Universiteit Eindhoven
15:30
Visie op duurzame warmte en ontvangst eerste exemplaar Warmtepomp Trendrapport
Ed Nijpels
Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord
15:55
Utiliteit en industrie: toekomstige rendementen, esthetiek, geluid en trends
Dick van Giezen
Managing director HVAC Benelux, Carrier
16:20
Trends in consumentengedrag: aansluiten op wensen en behoeften van onze klanten mbt warmtepompen?
Aljan de Boer
Head of Inspiration, TrendsActive
16:50
Afsluitingsborrel
Select date to see events.