Van het gas af: gas erop!

Vandaag (1 februari) adviseert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) minister Wiebes om de gasproductie te verlagen van 21,6 naar 12 miljard kuub. De implicaties zijn gigantisch voor huishoudens, het bedrijfsleven en de industrie.

Deze enorme opgave betekent dat de aandacht voor de transitie van aardgas naar duurzame warmte in een stroomversnelling zal komen. Tegelijkertijd gaat de gasprijs (fors) stijgen om de transitie te financieren en omdat gasimport uit andere landen sowieso duurder gaat zijn.

Concreet betekent dit primair een versnelling van het elektrificeren van de warmtevoorziening. De keuzes liggen bij twee grove productgroepen, namelijk: centrale (warmtenetten) en decentrale warmtevoorzieningen. Deze bronnen zullen verduurzaamd moeten worden middels enerzijds de vraag te verlagen door isolatie en warmteterugwinning en anderzijds door een andere vorm van energie opwekken met: warmtepompen, zonnepanelen en –collectoren, geothermie, wko-installaties, elektrische verwarming en energieopslag.

Bron: nu.nl, 1 februari