Grootste project met zonthermische panelen van Nederland

Momenteel wordt het grootste zonthermische project van Nederland aangelegd bij een bloemenkweker in Heerhugowaard met een oppervlakte van bijna 9400 vierkante meter. Begin 2019 moet het systeem met zonthermische panelen volledig draaien.

Duurzaam verwarmde kassen door zonthermie

Bloemenkweker Tesselaar kweekt freesia’s in glastuingebied Alton te Heerhugowaard. Tesselaar wekt al eigen elektriciteit op met gewone zonnepanelen, en nu dus ook warmte met zonthermische panelen die water verwarmen. De freesia’s in de kassen worden duurzaam verwarmd via het stromende water door de zonnecollectoren. Met deze duurzame warmte blijven de kassen goed op temperatuur.

Zonthermische panelen leveren 5000 MWth aan warmte

De zonthermische panelen leveren ongeveer 5000 MWth aan warmte in de kassen voor de duurzame teelt van freesia’s. Het zou volgens Tesselaar de helft van het gasgebruik schelen. De warmte die het systeem levert, is volgens de kweker vergelijkbaar met het jaarverbruik van 300 huishoudens.

Zonthermiepanelen inclusief een warmte- en koudeopslagsysteem

Een overschot aan warmte in de zomer wordt opgeslagen volgens een warmte-koudeopslag systeem (WKO-systeem) in de grond. Het warme water wordt via een uitgebreid leidingensysteem naar opslagtanks geleid, zodat de duurzame kweker er ’s nachts of in de winter gebruik van kan maken. Tijdens zeer warme dagen wordt er ook koud water omhoog gepompt voor het koelen van de gewassen. In de winter werkt het andersom, want dan wordt het warme water omhoog gepompt en gaat het afgekoelde water weer de bodem is. Zo blijft de bodem in balans.

Warmtebuffer van 1000 M3 en 620 PV-panelen

En omdat het in het voorjaar en de herfst ’s avonds en ’s nachts vaak nog koud is, – en de kas dan ook een warmtebehoefte heeft – wordt het systeem gecombineerd met een grote warmtebuffer. De warmte die overdag geoogst wordt, gaat dan niet de bodem in, maar wordt opgeslagen in de warmtebuffer om ’s avonds en ’s nachts gebruikt te worden. Elektriciteit van deze pompen wordt bovendien duurzaam opgewekt door 620 PV-panelen op het dak van de schuur.

Miljoenen geïnvesteerd in zonnecollectoren

Naast de kassen in het glastuinbouwgebied Alton wordt nu hard gewerkt om een groot terrein met zonthermische panelen aan te leggen van bijna twee voetbalvelden groot. Er is ongeveer drie miljoen geïnvesteerd in het grootste zonthermische project van Nederland. Dit is deels gesubsidieerd door de Europese Unie en de provincie Noord-Holland. Door een nauwe samenwerking tussen de ondernemers, gemeente Heerhugowaard, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, HVC en de Rabobank is het gebied nu op weg om één van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland te worden. Het bedrijf ‘G2Energy’ installeert de thermische zonlichtsystemen. Zij gebruiken geen chemicaliën, maar alleen water in de zonnecollectoren via het ‘Drain-back-principe.’ Dus mocht er een lekkage komen, dan is er geen vervuiling.