Fraude met F-gassen

Koudemiddelenbedrijven in Nederland waarschuwen voor illegale koudemiddelen met F-gassen. Volgens deze bedrijven wordt er grootschalig misbruik gemaakt van de F-gasvoorschriften. Waarom houdt niet iedereen zich aan de voorschriften, wat voor risico’s brengt deze illegale import met zich mee en hoe herkent u illegale koudemiddelen?

Massaal misbruik F-gasvoorschriften

F-gassen zijn zware broeikasgassen die de ozonlaag afbreken. Daarom gelden er strenge F-gasvoorschriften op synthetische koudemiddelen om de uitstoot van F-gassen te reduceren. Alleen niet iedereen houdt zich aan het Europese quotum. The Cooling Post, een online nieuwsbrief over de wereldwijde airconditioning- en koelindustrie, meldt sinds maart dat bedrijven en personen uit heel Europa opvallend veel misbruik maken van de F-gasvoorschriften. De koudemiddelleveranciers Uniechemie en Gasco bevestigen dat er in Nederland illegale import gaande is. Volgens hen worden koudemiddelen in illegale wegwerpbare cilinders gebruikt én is er zelfs sprake van diefstal.

Diefstal koudemiddelen met illegale F-gassen

De illegale koudemiddelen worden verkocht via veilingsites op internet door leveranciers die de vereisten negeren. Zij verkopen bijvoorbeeld aan F-gas ongeregistreerde personen of bedrijven. Uniechemie stelt bovendien dat een deel van het aangeboden illegale koudemiddel met F-gassen gestolen kan zijn. Ook worden in The Cooling Post meerdere incidenten gemeld van grootschalige diefstallen van Duitse koelmiddelleveranciers Arthur Friedrichs en Westfalen. Uniechemie beweert dat er vergelijkbare incidenten in Nederland zijn geweest.

Hoge prijzen veroorzaken criminaliteit met F-gassen

Chris van der Lande, de manager van Uniechemie, verklaart in het vakblad RCC Koude & Luchtbehandeling dat de prijzen van koudemiddelen met een hoge ‘GWP’ nog steeds erg hoog zijn, waardoor illegale import en diefstal met de hogere ‘GWP HKF-koudemiddelen’ interessant is voor criminelen. Het gevolg is bijvoorbeeld dat ‘R134a’ gasflessen worden gestolen van veel gasdepots. Ook The Cooling Post verklaart dat verhoogde prijzen en bevoorradingsproblemen de illegale import van gas in wegwerpcilinders buiten het quotasysteem aanmoedigen.

Klanten zijn de dupe van gevaarlijke F-gassen

Chris van der Lande beweert dat illegale F-gassen niet werkelijk ‘R134a’ bevatten en dat sommige mengsels de stoffen ‘CFC R12’ en ‘HCFC R22’ zouden bevatten – die beide zijn verboden. Daarom waarschuwt Uniechemie hun klanten in een e-mail voor het kopen van koudemiddelen met F-gassen uit niet-herkende bronnen. Er kleven grote risico’s aan de gevaarlijke stoffen. De risico’s worden ook bevestigd door Niels Visser van Centercon BV, specialist in regeltechniek voor de installateur in de koude- en klimaattechniek: ‘’De illegale import veroorzaakt een wildgroei aan F-gassen die ten koste gaat van de kwaliteit van installaties. De gebruiker van de installatie heeft er uiteindelijk het meeste last van, omdat deze illegale koudemiddelen gevaarlijke stoffen bevatten die in brand kunnen vliegen of zelfs kunnen ontploffen.’’

Kijk uit met koudemiddelen in wegwerpcilinders

Regelmatig komen er berichten binnen bij de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) over de online verkoop van koudemiddelen, zonder dat er enige controle op een F-gassencertificaat is. Bovendien worden deze illegale koudemiddelen voor aanzienlijk lagere prijzen aangeboden dan marktconform is. Hierbij is het vermoeden dat het om illegale import gaat, vaak in wegwerpcilinders die verboden zijn. Van der Lande bevestigt dit: ‘’een indicatie van een ‘foute’ partij is de soort cilinder waarin het koudemiddel wordt aangeboden. In de EU mogen alleen hervulbare gascilinders met een Europese keur worden gebruikt. Dubieus wordt het pas echt als het zogenaamde ‘disposables’ betreft. Dat zijn wegwerpcilinders met een inhoud van ongeveer dertien kilogram. Wereldwijd een zeer veel gebruikte cilinder, maar in de EU al sinds 2007 verboden!’’

Bron
1. Cooling Post
2. Koudeluchtbehandeling