Information

Wat is Duurzaam Verwarmd?

Duurzaam Verwarmd is het salesplatform voor fabrikanten, importeurs, leveranciers & groothandels van innovatieve klimaat-producten en diensten. Het beursprogramma bestaat uit warmte- en koudetechnieken, luchtbehandeling en ventilatie. Bent u op zoek naar nieuwe leads of klanten, een podium om uw klanten te informeren of naar netwerkmogelijkheden op niveau? Duurzaam Verwarmd biedt u een nieuw eigen podium.

Waarom deelnemen?
‘Duurzaam Verwarmd is het éérste exclusieve sales- en kennisplatform in de Benelux gericht op de verduurzaming van zowel de collectieve als de individuele warmte- en koudevoorziening in de utiliteit en woningbouw.’

Waarom tegelijkertijd met Solar Solutions in de naastgelegen hal?
‘De combinatie van de toekomst is: warmtepompen en -netten in combinatie met zonnepanelen (pv en thermisch).

Waarom wordt Duurzaam Verwarmd een succes vanaf het eerste jaar?
‘Al sinds 2015 is tijdens Solar Solutions een aparte en zeer goed bezochte workshopruimte over Duurzame Warmte in samenwerking met de Dutch Heat Pump Association (DHPA). Dit concept slaat buitengewoon goed aan bij zowel de zonne-energiesector als bij de duurzame warmtesector. De combinatie van veel marktkennis en kennisoverdracht dankzij de continue marktonderzoeken in duurzame energietechnieken en het exclusief zakelijke karakter en hoogwaardige bezoek maken naast Solar Solutions, ook van Duurzaam Verwarmd een succes.’

Gaat voldoende bezoek komen naar Duurzaam Verwarmd?
‘De organisatie verwacht 10.000 exclusief zakelijke bezoekers. Solar Solutions Int.© wordt in 2018 door ruim 6.000 beslissers bezocht en daarnaast heeft de organisatie achter Duurzaam Verwarmd een database van 200.000 zakelijke professionals. Tevens werkt Duurzaam Verwarmd samen met de bepalende branche- en kennisorganisaties en mediapartners. De organisatie achter Duurzaam Verwarmd publiceerde in het voorjaar van 2017 het Nationaal Warmtenet Trendrapport© en in het najaar het Warmtepomp Trendrapport©. Deze rapporten worden meer dan duizend keer gedownload door beslissers van gemeenten, woningbouwcorporaties, installatie- en bouwbedrijven, vastgoedsector, energie- en netbeheerbedrijven en architecten en bouw- en installatieadviseurs.’


Visie Duurzaam Verwarmd

“We gaan van het aardgas af”, aldus minister Kamp. De gasvelden zijn aan het eind van hun exploitatiecyclus, de gaswinning moet worden beperkt door de aardbevingsschade, en door geopolitieke ontwikkelingen is gasimport uit Rusland geen wenselijke optie. In de komende jaren zal er een grootschalige omschakeling plaatsvinden, maar realistisch gezien is gas niet meteen uitgefaseerd.

We gaan een overgangsfase in waarin eerst veel hybride systemen met warmteterugwinning (WTW) worden geplaatst in combinatie met een HR- of HRe-gasketel. De echte koplopers in de woningbouw en utiliteit kiezen nu al voor warmtepompen, WKO-systemen en duurzame warmtenetten. Aangezien de warmtevraag circa vijf keer zo hoog is als de elektriciteitsvraag zal elektrificatie van warmte alleen mogelijk zijn door het opvoeren van de elektriciteitsproductie. Die ontwikkeling is in volle gang, windmolenparken op zee worden al aangelegd zonder subsidie en de zonne-energiesector verwacht een record van 1 GW geïnstalleerd vermogen in 2017.

“It’s all about money”; economische ontwikkelingen sturen innovatie en acceptatie. “The industry is likely to see more technological changes in the next 5 to 10 years than at any time in the last 50 years.” Sterk verbeterde efficiency en dalende prijzen zullen de duurzame warmtemarkt in een stroomversnelling brengen. Aldus ‘The Council for Science and Technology Policy, a Japanese government department that is part of the Cabinet Office, has also identified heat pumps as a technology of the future. Its plan for creating a low carbon society involves developing super-efficient heat pumps that are twice as efficient but whose cost is only half that of the current models.’

 

 

_______________
Benieuwd naar het programma?
Benieuwd naar het bezoekersprofiel?
Interesse in deelname?
Interesse in sponsoring?